Pakalpojumi
Drukāt
PDF

Mēs sniedzam grāmatvedības un finanšu pakalpojumus, kā arī nodokļu konsultācijas maziem (mikrouzņēmumiem) un vidējiem uzņēmumiem un organizācijām.

Mēs piedāvājam klientiem savas profesionālās zināšanas, pieredzi un prasmi sekojošiem pakalpojumiem:

 • pastāvīga un pilna grāmatvedības uzskaites vešana;
 • esošās grāmatvedības uzskaites pārņemšana un turpināšana;
 • grāmatvedības uzskaites sakārtošana un atjaunošana par iepriekšējiem periodiem;
 • ikmēneša nodokļu aprēķināšana un uzskaite;
 • atskaišu sagatavošana un nosūtīšana (EDS) VID, Statistikas pārvaldei u.c.;
 • gada pārskata sastādīšana;
 • konsultācijas un praktiska palīdzība grāmatvedības uzskaites un nodokļu piemērošanas jautājumos;
 • grāmatvedības politikas izstrādāšana, kuru apstiprina uzņēmuma vadītājs;
 • klienta pārstāvēšana VID iestādēs;
 • uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze;
 • revidenta pakalpojumi maziem un vidējiem uzņēmumiem;
 • biznesa finanšu plānu un finanšu prognožu izstrāde.

Visi dokumenti tiek sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikas Grāmatvedības standartu un citu normatīvo dokumentu prasībām.

Sadarbībā ar mūsu sadarbības partneriem mēs Jums varam piedāvāt profesionālus juridiskos pakalpojumus komerctiesībās, kā arī zvērināta revidenta pakalpojumus.

Laba attieksme un kvalitāte garantēta.