Cenas
Drukāt
PDF

Kvalitatīvs un precīzs grāmatvedības uzskaites darbs prasa rūpīgu iedziļināšanos klienta biznesā, tā samērošanu ar likumdošanas prasībām, sarežģītu situāciju risināšanu, kā rezultātā tas ir jānovērtē adekvāti.

Uzņēmuma mērķis ir sniegt klientam kvalitatīvus pakalpojumus par viņam izdevīgu cenu.

Grāmatvedības pakalpojumu cena tiek noteikta pēc veicamā darba apjoma, izvērtējot klienta dokumentu daudzumu, darījumu sarežģītību, atskaišu nepieciešamību, iepriekšējo atskaites periodu sakārtotību u.c. rādītājus.

Ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu cena tiek noteikta pēc bāzes cenas un klientam nepieciešamo papildus pakalpojumu daudzuma.

Minimālā grāmatvedības apkalpošanas bāzes cena mēnesī ir sākot no 50,00 EUR (bez PVN).

Bāzes cenas aprēķināšanai mēnesī par 1 (vienu) grāmatojumu tiek piemēroti izcenojumi sākot no 1,10 EUR līdz 1,65 EUR (bez PVN). Grāmatojums tā ir grāmatvedības operācija, kas nepieciešama uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaitei.

Grāmatvedības pakalpojuma kopējo bāzes cenu un izcenojumus ietekmē:

 • klienta pirmdokumentu skaits mēnesī (saņemtās un izrakstītās pavadzīmes, rēķini, bankas pārskatījumi, kases operācijas u.tml.); 
 • darījumu sarežģītības pakāpe (darījumi ES, eksports,darījumi ar kokmateriāliem u.c.);
 • pamatlīdzekļu skaits, to vērtība un sastāvs;
 • valūtu skaits, kurās tiek veiktas saimnieciskās operācijas.

Papildus pakalpojumi (izdevumi), kas saistīti ar grāmatvedības pakalpojumiem (cenas bez PVN):

 • algu un nodokļu aprēķina un izmaksu saraksta sagatavošana (ieskaitot ikmēneša ziņojums par VSAOI un IIN, ziņas par darba ņēmējiem, personīgā konta kartītes uzturēšana) - 10,00 EUR līdz 15,00 EUR
  par katru darbinieku;
 • komandējuma, avansu norēķina, a/m ceļazīmju, statistikas atskaišu sagatavošana -8,00 EUR līdz 40,00 EUR
  par atskaiti;
 • VID iesniedzamo atskaišu (DRN atskaite, PVN deklarācija, paziņojums par fiziskām personām izmaksātajām summām, kvīšu numuru izlietojuma atskaite) sagatavošana - 8,00 EUR līdz 15,00 EUR par atskaiti;
 • fiziskas personas gada ienākumu deklarācijas sagatavošana - 40,00 EUR līdz 70,00 EUR;
 • operatīvo finanšu atskaišu (bilance un P&Z aprēķins) sagatavošana un iesniegšana - 15,00 EUR līdz 30,00 EUR;
 • gada pārskata sagatavošana - vienas vidējās mēneša pakalpojuma cenas apmērā;
 • grāmatvedības uzskaites metodikas izstrādāšana - 40,00 EUR līdz 100,00 EUR (1. reizē);
 • VID apmeklējums klienta vārdā - 10,00 - 20,00 EUR/stundā;
 • konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos - 10,00 EUR līdz 30,00 EUR (izņemot klientus ar kuriem noslēgts līgums par grāmatvedības pakalpojumiem).

Norādītās cenas nav galīgas. Precīza pakalpojuma cena tiek noteikta iepazīstoties ar uzņēmuma dokumentāciju.

 

 

Par cenu noteikti vienosimies.